Variabeldefinisjon

Matfisk

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Matfisk
Definisjon Fisk produsert med sikte på slakting til konsum og som ikke kommer inn under definisjonene for settefiskproduksjon og stamfisk.
Gyldig fra 1971-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer I statistikken blir informasjon fra stamfisk- og FoU-tillatelsene for laks og ørret presentert sammen med informasjon fra matfisktillatelsene for laks og ørret, under benevnelsen matfisk.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Akvakultur
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller