Variabeldefinisjon

Innlån i alt, fysiske enheter; fag- og forskningsbibliotek

  English
Navn Innlån i alt, fysiske enheter; fag- og forskningsbibliotek
Definisjon Innlån er lån fremskaffet av et bibliotek som fjernlån fra et annet bibliotek til en bruker, enten det er originaldokument eller i form av kopi til erstatning for lån av orginaldokumentet. Både innenlandske og utenlandske innlån.
Gyldig fra 1988-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv