Variabeldefinisjon

Innlån, utsendte bestillinger i alt, fag- og forskningsbibliotek

  English
Navn Innlån, utsendte bestillinger i alt, fag- og forskningsbibliotek
Definisjon Lån framskaffet av et bibliotek som fjernlån fra et annet bibliotek til en bruker. Medregnet innenlandske og utenlandske innlån, utsendte bestilinger.
Gyldig fra 1988-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv