Variabeldefinisjon

Fremmed tjeneste

 
Navn Fremmed tjeneste
Definisjon Kostnader til regnskapsføring, revisjon, rådgivning og lignende.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv