Variabeldefinisjon

Lokale utlån, fag- og forskningsbibliotek

  English
Navn Lokale utlån, fag- og forskningsbibliotek
Definisjon Lån innenfor bibliotek under den samme administrative enheten og lån til enkeltpersoner, (originaldokument og kopier)
Gyldig fra 1988-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv