Variabeldefinisjon

Antall digitale dokumenter i alt, fag- og forskningsbibliotek

  English
Navn Antall digitale dokumenter i alt, fag- og forskningsbibliotek
Definisjon Elektroniske bøker, patenter, adiovisuelle dokumenter (som krever bruk av spesielt utstyr for å ses eller høres) og andre dokumenter
Gyldig fra 2001-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv