Variabeldefinisjon

Driftkostnader totalt, museer

  English
Navn Driftkostnader totalt, museer
Definisjon Summen av varer og tjenester, lønnskostnader, pensjonskostnader, avskrivninger, drift og vedlikehold av lokaler, husleiekostnader og andre driftskostnader, minus offentlige refusjoner.
Gyldig fra 2004-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv