Variabeldefinisjon

Oppdrettsart

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Oppdrettsart
Definisjon Arten det er gitt tillatelse til å drive oppdrett av. Det kan være fisk, bløtdyr, skalldyr eller pigghuder.
Gyldig fra 1971-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Alle artene i oppdrett er med i tallmaterialet, men bare de viktigste artene blir spesifisert i SSBs statistikk.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Akvakultur
Sensitivitet Sensitiv