Variabeldefinisjon

Egeninntekter, totalt, for museer

  English
Navn Egeninntekter, totalt, for museer
Definisjon Summen av billettinntekter, varer og tjenester, sponsorinntekter og andre egeninntekter
Gyldig fra 2004-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv