Variabeldefinisjon

Reparasjon og vedlikehold

 
Navn Reparasjon og vedlikehold
Definisjon Summen av reparasjon og vedlikehold bygninger pluss reparasjon og vedlikehold annet enn bygninger og transportmidler.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv