Variabeldefinisjon

Museumsårsverk i alt

  English
Navn Museumsårsverk i alt
Definisjon Antall årsverk regnes ut fra antall heltidsansatte og deltidsansatte omregnet i hele årsverk. Frivillige årsverk er også medregnet. Et årsverk regnes som 1850 timer.
Gyldig fra 1992-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv