Variabeldefinisjon

Antall internettutstillinger for museene

  English
Navn Antall internettutstillinger for museene
Definisjon Museenes egne internettutstillinger, utstillinger spesielt produsert for Internett
Gyldig fra 2004-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv