Variabeldefinisjon

Museumsutstillinger i alt

  English
Navn Museumsutstillinger i alt
Definisjon Summen av basisutstillinger, temporære utstillinger og egenproduserte vandreutstillinger
Gyldig fra 1992-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv