Variabeldefinisjon

Åpne kulturhistoriske bygninger

  English
Navn Åpne kulturhistoriske bygninger
Definisjon Antall kulturhistoriske bygninger eid av museene, og som er åpne for publikum (se også kulturhistoriske bygninger).
Gyldig fra 2005-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv