Variabeldefinisjon

Museumsbesøk, betalende

  English
Navn Museumsbesøk, betalende
Definisjon Alle besøkende som har betalt inngangsbillett
Gyldig fra 1991-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv