Variabeldefinisjon

Museumsbesøk i alt

  English
Navn Museumsbesøk i alt
Definisjon Med besøk menes en person som oppsøker museet for å benytte dets utstillinger og tjenester. For friluftmuseer regnes personer som oppholder seg på museets områder mens museet er åpent. Variabelen viser summen av enkeltbesøk (barn og voksne) og summen av gruppebesøk (barn og voksne).
Gyldig fra 1983-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv