Variabeldefinisjon

Tilrettelegging for funksjonshemmede i museene

  English
Navn Tilrettelegging for funksjonshemmede i museene
Definisjon Tilrettelegging for funksjonshemmede kan f.eks være merking med blindeskrift, tegnspråk, teleslynge, heis, rullestolrampe, storskrift og lettlest informasjon.
Gyldig fra 2004-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
Kommentarer Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon : Funksjonshemming beskrives som en konflikt mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesenlige for etablering og opprettholdelse av menneskets selvstendighet og sosiale tilværelse.
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv