Variabeldefinisjon

Kulturhistoriske bygninger totalt

  English
Navn Kulturhistoriske bygninger totalt
Definisjon Antall kulturhistoriske bygninger som hører til museene
Gyldig fra 2005-12-31
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
Kommentarer Kulturhistoriske bygninger ble innført som begrep i 2005. Fra 1992 - til 2004 hadde vi verneverdige bygninger, men disse to begrepene er ikke helt sammenlignbare. Før 1992 hadde vi et begrep, antikvariske bygninger.
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bilbiotek og museum
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv