Variabeldefinisjon

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

  English
Navn Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Definisjon Variabelen omfatter medlemmer og menighetstilhørige som tros-/livssynssamfunnene mottar offentlig stønad for.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 07 - Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport
Statistikk Norsk kulturbarometer
Sensitivitet Sensitiv