Variabeldefinisjon

Fangstområde

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Fangstområde
Definisjon Inndeling av hav- og kystområder som angir hvor fangsten er tatt. Områdene blir først delt inn etter om det er utenfor norsk 12-milsgrense (hav) eller innenfor 12-milsgrensen (kyst). Deretter blir hvert område delt på mer detaljert nivå.
Gyldig fra 1977-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Norge følger FAO's inndeling av fangstregioner for statistiske formål. På høyeste nivå er inndelingen innlandsområder og havområder. Blant havområdene er Nordvestlige Atlanterhavet og Nordøstlige Atlanterhavet viktige norske havområder. Hvert av disse havområdene er videre delt opp i mindre områder
 
Statistisk enhet Fiskefartøy
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Fiskerier
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fangstmengde
Fangstarter
Fangstverdi
Klassifikasjon Standard for viktige norske fangstregioner