Variabeldefinisjon

Fangstarter

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Fangstarter
Definisjon Arter fanget i havet. I fangstarter inngår fiskeslag, skalldyr, bløtdyr, pigghuder, sjøplanter og sjøpattedyr.
Gyldig fra 1977-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Bare de viktigste artene i havet for Norge er tatt med i SSBs statistikker. Jf. Fiskeridirektoratets NS 9400 versjon 2. Kodeliste for fiskeslag, skalldyr, bløtdyr, pigghuder, sjøplanter og sjøpattedyr i sluttseddelen. Her inngår også arter fra ferskvann
 
Statistisk enhet Fiskefartøy
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Fiskerier
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Hovedgrupper av fangstarter
Klassifikasjon Standard for fangstarter i sjø