Variabeldefinisjon

Hovedgrupper av fangstarter

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Hovedgrupper av fangstarter
Definisjon Fangstarter i havet er inndelt i hovedgrupper etter biologisk og økologisk tilhørighet. For eksempel tilhører torsk og brosme hovedgruppen torsk og torskeartet fisk, mens sild og brisling tilhører hovedgruppen pelagisk fisk.
Gyldig fra 2005-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Fiskefartøy
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Fiskerier
Sensitivitet Sensitiv