Variabeldefinisjon

Bruken av fangsten

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Bruken av fangsten
Definisjon Inndeling av fangsten etter hva den er tenkt brukt til. Inndelingen gjelder fangstarter fanget i havet og har tre hovedgrupper:1) Konsum, 2) Mjøl og olje 3) Dyrefôr/fiskefôr, agn og annet
Gyldig fra 2005-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Fiskefartøy
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Referanse Jf. Fiskeridirektoratets NS 9400 versjon 2. Kodeliste for anvendelse
Statistikk Fiskerier
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fangstarter
Fangstmengde
Fangstverdi