Variabeldefinisjon

Fangstredskap

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Fangstredskap
Definisjon Redskap benyttet ved fangst i havet.
Gyldig fra 1977-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Fiskefartøy
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Referanse Jf. Fiskeridirektoratets NS 9400 versjon2. Kodeliste for redskap
Statistikk Fiskerier
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fangstarter