Variabeldefinisjon

Fangstverdi

  Norwegian (bokmål) English
Namn Fangstverdi
Definisjon Fangstverdi er summen fiskaren får utbetalt for fangsten. I fangstverdien er lagsavgift trekt frå, medan produktavgift ikkje er trekt frå. Alle pris- og frakttilskott er lagt til. Sikringstrekk og meirverdiavgift er ikkje rekna med.
Gyldig frå 1977-01-01
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk eining Fiskefartøy
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Fiskeri
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fiskar
Fangstmengd