Variabeldefinisjon

Fangstverdi

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Fangstverdi
Definisjon Fangstverdi er summen fiskeren får utbetalt for fangsten. I fangstverdien er lagsavgiften trukket fra, mens produktavgiften ikke er trukket fra. Alle pris- og frakttilskudd er lagt til. Sikringstrekk og merverdiavgift er ikke medregnet
Gyldig fra 1977-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Fiskefartøy
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Fiskerier
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fisker
Fangstmengde