Variabeldefinisjon

Investeringer, detaljhandel

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Investeringer, detaljhandel
Definisjon Med investeringer menes anskaffelser av nye driftsmidler med levetid på mer enn 1 år. Dette betyr at investeringer i brukt utstyr ikke er inkludert. Total rehabilitering regnes som investering. Det samme gjelder for leasingfinansierte investeringer. Maskiner, inventar, biler og andre transportmidler regnes som investert det kvartalet utstyret er mottatt, selv om det ikke er betalt eller aktivert i regnskapet. For byggearbeider satt i gang før kvartalets utgang, er det bare de kostnadene som referer seg til det gjeldende kvartalet som er inkludert. Når det gjelder merverdiavgift, regnes denne som netto. Det vil si at merverdi som bedriften får refundert, ikke er med. Ikke refundert merverdiavgift er inkludert.
Gyldig fra 2009-03-18
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08.03.30 - Investering
Statistikk Detaljhandel, investeringsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for næringsgruppering (SN)
Lenket til Statistikkbanktabeller