Variabeldefinisjon

Fangstmengd

  Norwegian (bokmål) English
Namn Fangstmengd
Definisjon Vekta av ilandført fangst rekna om til levande vekt med ein offisiell omrekningsfaktor for det aktuelle produktet. Levande vekt blir ofte kalla rund vekt.
Gyldig frå 1977-01-01
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarar Korleis fisken blir tilverka om bord på fiskefartøyet avgjer kva slags tilstand fisken har ved landing (ilandføring). Fisken blir vege ved landinga. Vekta av fisken som blir levert, sløgd med eller utan hovud, som filet, saltfisk og liknande, blir rekna om til rund vekt. Omrekningsfaktorane vil variere etter ulike fiskeslag og produkttilstand.
 
Statistisk eining Fiskefartøy
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Fiskeri
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fangstartar