Variabeldefinisjon

Fangstmengde

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Fangstmengde
Definisjon Vekt av ilandført fangst regnet om til levende vekt med en offisiell omregningsfaktor for det aktuelle produktet. Levende vekt blir ofte kalt rund vekt.
Gyldig fra 1977-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Hvordan fisken blir bearbeidet om bord på fiskefartøyet avgjør hva slags tilstand fisken har ved landing (ilandføring). Fisken blir veid ved landing. Vekta av fisken som blir levert, sløyd med eller uten hode, som filet, saltfisk og lignende, blir regnet om til rund vekt. Omregningsfaktorene vil variere etter ulike fiskeslag og produkttilstand
 
Statistisk enhet Fiskefartøy
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Fiskerier
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fangstarter