Variabeldefinisjon

Konsesjon og deltakeradgang til fiske

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Konsesjon og deltakeradgang til fiske
Definisjon Både konsesjoner (spesielle tillatelser) og årlige deltakeradganger brukes for å regulere antall fiskefartøy som kan delta i ulike former for fiske og fangst.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Konsesjons- og deltakerregisteret ble etablert i 2001 for å registrere og vedlikeholde både konsesjoner og årlige deltakeradganger i de norske fiskeriene. Registeret inneholder informasjon om konsesjoner og deltakeradganger tildelt det enkelte fartøyet i lukka fiskerier. Alt i 1980 ble det etablert et elektronisk konsesjonsregister og i 1990 ble det etablert et deltakerregister for fartøyer som fisker torsk med konvensjonelle redskaper. Konsesjons- og deltakerregisteret som ble etablert i 2001, er en god del utvidet fra tidligere registre. Konsesjon og årlige deltakeradganger til fiske er regulert gjennom deltakerloven.
 
Statistisk enhet Fiskefartøy
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Fiskerier
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fisker