Variabeldefinisjon

Fiskefartøyet si lengd

  Norwegian (bokmål) English
Namn Fiskefartøyet si lengd
Definisjon Fiskefartøy blir gruppert etter si største lengd, det vil si største lengd frå framkant av fremste del av skroget til akterkant av akterste del av skroget.
Gyldig frå 1977-01-01
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk eining Fiskefartøy
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Fiskeri
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Konsesjon og deltakaradgang til fiske
Lenka til Statistikkbanktabellar