Variabeldefinisjon

Fiskefartøyets lengde

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Fiskefartøyets lengde
Definisjon Fiskefartøy grupperes etter sin største lengde, det vil si lengden fra forkant av forreste del av skroget til akterkant av akterste del av skroget.
Gyldig fra 1977-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Fiskefartøy
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Fiskerier
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Konsesjon og deltakeradgang til fiske
Lenket til Statistikkbanktabeller