Variabeldefinisjon

Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres

  English
Navn Leie maskiner, mv. og verktøy mv. som utgiftsføres
Definisjon Leiekostnad for maskiner, inventar, transportmidler og lignende - som føres som utgift i regnskapet.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller