Variabeldefinisjon

Fiskar

  Norwegian (bokmål) English
Namn Fiskar
Definisjon Person som driv fiske eller fangst i havet og som står i Fiskarmanntalet. Medrekna er også mannskap på fiskefartøy sjølv om dei ikkje tek direkte del i fisket, t.d. stuertar og maskinistar.
Gyldig frå 1977-01-01
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk eining Person
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Fiskeri
Sensitivitet Sensitiv