Variabeldefinisjon

Andelskapital

  English
Navn Andelskapital
Definisjon Verdien av andeler i alle typer verdipapirfond. Summen av alle andeler i et verdipapirfond er lik nettoverdien av alle fondets eiendeler. Andelskapital som uttrykk benyttes gjerne for å beskrive en investors eller en sektors eierskap i et fond.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.30 - Utgår
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller