Variabeldefinisjon

Kostnad lokaler og kontorkostnad

 
Navn Kostnad lokaler og kontorkostnad
Definisjon Summen av leie lokale, lys, varme, renovasjon, vann, avløp, renhold, mv. pluss kontorkostnad, telefon, porto mv.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv