Variabeldefinisjon

Skattefordring

  English
Navn Skattefordring
Definisjon Skattefordring/gjeld er differansen mellom påløpt (utlignet) og innbetalt skatt.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.02 - Finansielle sektorbalanser
Sensitivitet Sensitiv