Variabeldefinisjon

Konfirmert

 
Navn Konfirmert
Definisjon Viser antall personer som er konfirmert i kirken
Gyldig fra 2005-01-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 07.02.10 - Medlemskap i organisasjoner, tros- og livssynssamfunn
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller