Variabeldefinisjon

Døpte personer

  English
Navn Døpte personer
Definisjon Antall personer, barn eller voksne som er døpt i Den norske kirke.
Gyldig fra 2005-01-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 07.02.10 - Medlemskap i organisasjoner, tros- og livssynssamfunn
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller