Variabeldefinisjon

Barn i barnehage

  English
Navn Barn i barnehage
Definisjon Antall barn med plass i barnehage per 15.12.
Gyldig fra 1972-12-15
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04.02.10 - Barnehager, førskoler
Referanse http://www.ssb.no/04/02/10/
Statistikk Barn i barnehager
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller