Variabeldefinisjon

Kursdeltagelse

  English
Navn Kursdeltagelse
Definisjon Ansattes deltagelse på opplæringskurs. En ansatt er regnet som kursdeltager bare én gang selv om han/hun kan ha deltatt på flere kurs i løpet av referanseperioden.
Gyldig fra 2005-01-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04.02.50 - Voksenopplæring og annen undervisning
Statistikk Opplæring i bedrifter
Sensitivitet Sensitiv