Variabeldefinisjon

Opplæringskurs

  English
Navn Opplæringskurs
Definisjon Opplæringskurs er helt eller delvis finansiert av virksomheten. Opplæringskurs vil hovedsakelig foregå i egne undervisningslokaler med flere ansatte som deltagere. Undervisningen skal være lærerstyrt, og varighet samt innhold skal være fastlagt på forhånd. Både kurs som fører fram til en eksamen/sertifisering og kurs som ikke gir formell kompetanse regnes med, med unntak av kurs for lærlinger. Det skilles mellom interne kurs, som virksomheten selv arrangerer, og eksterne kurs, som er arrangert av eksterne kursleverandører. Dette er en definisjon som favner vidt og rommer alt fra kortere kurs av noen timers varighet til videreutdanning for ansatte i betalt studie-/ utdanningspermisjon. Praktisk opplæring på arbeidsplassen, selvstudier og annen individuell opplæring regnes ikke som kurs, men som andre former for personalopplæring.
Gyldig fra 2005-01-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 04.02.50 - Voksenopplæring og annen undervisning
Statistikk Opplæring i bedrifter
Sensitivitet Sensitiv