Variabeldefinisjon

Personalopplæring

  English
Navn Personalopplæring
Definisjon Personalopplæring omfatter kun undervisning/opplæring som er delvis eller helt finansiert av virksomheten. Opplæring må være hovedformålet med tiltaket. Omfatter opplæringskurs og andre former for personalopplæring
Gyldig fra 2005-01-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 04.02.50 - Voksenopplæring og annen undervisning
Statistikk Opplæring i bedrifter
Sensitivitet Sensitiv