Variabeldefinisjon

Veksthusareal i årskvadratmeter

 
Navn Veksthusareal i årskvadratmeter
Definisjon Årskvadratmeter er et mål for hva som produseres på et veksthusareal i løpet av ett år. Dersom det tas flere avlinger av samme kultur (vekst) på samme veksthusareal, skal arealet bare regnes med én gang. Dersom det tas avling av forskjellige kulturer på samme veksthusareal, skal arealet fordeles på de ulike kulturene etter hvor lang tid kulturene blir dyrket.
Gyldig fra 1999-07-31
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Eksempel 1: Dersom det på 1600 kvm blir dyrket grønnsaker i perioden januar - september (9 måneder) og blomster i perioden oktober - desember (3 måneder), blir det 1600*9/12 =1200 årskvm grønnsaker og 1600*3/12= 400 årskvm blomster. Eksempel 2: Dersom det på 1000 kvm blir tatt 3 avlinger med salat, blir det 1000 årskvm salat (grønnsaker).
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv