Variabeldefinisjon

Innmeldt i Den norske kirke

  English
Navn Innmeldt i Den norske kirke
Definisjon Variabelen viser antall personer som ble innmeldt i Den norske kirke i statistikkåret.
Gyldig fra 2005-01-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 07.02.10 - Medlemskap i organisasjoner, tros- og livssynssamfunn
Statistikk Kirke - KOSTRA
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller