Variabeldefinisjon

Medlem av Den norske kirke

  English
Navn Medlem av Den norske kirke
Definisjon Variabelen viser antall personer som er registrert som medlemmer i Den norske kirke per 31.12.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 07.02.10 - Medlemskap i organisasjoner, tros- og livssynssamfunn
Statistikk Kirke - KOSTRA
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller