Variabeldefinisjon

Kode for klausulert eiendom

 
Navn Kode for klausulert eiendom
Definisjon Klausulert eiendom vil si at det er tinglyst en kontrakt som sier at to eller flere grunneiendommer skal utgjøre en eierenhet og at de skal omsettes sammen. Kode J for "klausulert eiendom", kode N for "ikke klausulert" og blankt i kode for "uoppgitt".
Gyldig fra 2004-04-30
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Grunneiendom
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv