Variabeldefinisjon

Energi, brensel mv. vedrørende produksjon

 
Navn Energi, brensel mv. vedrørende produksjon
Definisjon Kostnader til energi, brensel, mv. benyttet i produksjonen av varer og/eller tjenester.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv