Variabeldefinisjon

Sykefraværstilfelle

  English
Navn Sykefraværstilfelle
Definisjon Variabelen er definert som én eller flere sammenhengende sykefraværsdager.
Gyldig fra 2000-04-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06.02 - Arbeidsmiljø, sykefravær
Referanse http://www.ssb.no/emner/06/02/sykefratot/om.html
Statistikk Sykefravær, egen- og legemeldt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller