Variabeldefinisjon

Avtalte arbeidsdager

  English
Navn Avtalte arbeidsdager
Definisjon Er definert som det antall arbeidsdager en person har avtalt å jobbe hos sin arbeidsgiver i en periode.
Gyldig fra 2000-04-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06.02 - Arbeidsmiljø, sykefravær
Referanse http://www.ssb.no/emner/06/02/sykefratot/om.html
Statistikk Sykefravær, egen- og legemeldt
Sensitivitet Sensitiv